Bugg i RFs medlemssystem

För tillfället är det en bugg i Riksidrottsförbundets system vad det gäller medlemsansökningar. Det kan stå att det är mottaget men det är inte så. När buggen är löst kanske det ramlar in ansökningar annars måste föreningarna skicka in dem igen. RF ska återkomma när buggen är löst.

brown beetle on green leaf
Bug i systemet