Ekonomisk ersättning

Nytt dokument som beskriver hur mycket ni som förening kan betala ut till era instruktörer.

Ersättningar