Förbundsmötet 2020

Årets förbundsmötet genomfördes helt och hållet med teknikens hjälp, något som satte lite käppar i hjulet och mötet kom därför igång en dryg timma försenat.

Frågor som gav upphov till viss diskussion var verksamhetsberättelse för 2019, verksamhetsinriktning 2020 och förbundsstyrelsens förslag till Ny fördelningsnyckel.

Årsmötet beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag till Ny fördelningsnyckel.

Vad gäller val så omvaldes Stefan Palm till förbundsordförande på 1 år, till ledamot på 2 år valdes Tomas Carlqvist, till suppleant valdes Conny Thunberg på 2 år och ett fyllnadsval på 1 år för Editha Ehrmanntraut som suppleant då Anne Bakken valt att stiga av.

Till sammankallande för valberedning valdes Anneli Andersson på 1år och Johan Stensmar till ledamot på 2 år.