Föreningsdokumentation

Påminner om föreningsdokumentation som tidigare är begärd. För att kunna bedriva verksamhet enligt stadgar, beslut på årsmöte och övriga bestämmelser inklusive säkerställa att alla föreningar uppfyller RF:s och SFF:s krav på medlemskap och säkerställa uppdaterad medlemsförteckning, sammanställer förbundsstyrelsen föreningsdokumentation under november-december.

Oavsett vilket grenförbund man tillhör ska följande dokument som avser verksamhetsåret 2018 skickas in till förbundskansliet senast 12 december

  • Bokslut
  • Protokoll årsmöte
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsberättelse

För att underätta insamling av signaturer är det fritt fram för alla föreningar att del av DocuSign som är kostnadsfritt och inte kräver någon ytterligare programvara.

DocuSign.pdf