Föreningshistorik

En av de första klubbarna i Sverige hette SFMSC, samma år som även Svenska Frisbee Förbundet bildades. I slutet av 70-talet och en bit inpå 80-talet växte frisbeefamiljen rejält. 

Vi har försökt sammaställa listan över klubbar som fortfarande finns kvar men även alla som passerat revy av en eller annan anledning. Listan innehåller klubbnamn, vem som låg bakom och årtal.

Nu behöver vi din hjälp med komplettering där det saknas, maila gärna kansliet@frisbeesport.se

Till listan