Framtidens förening

Vi ser allt fler trender i samhället som på olika sätt påverkar den traditionella idrottsföreningen. Hur ställer sig exempelvis individuell jakt på självförverkligande till idrottens mer kollektiva uppbyggnad? Och hur kanaliseras det ideella engagemanget i framtiden? Kartan håller helt enkelt på att ritas om. Hur bör då framtidens idrottsföreningar förändras för att möta utvecklingen?

Rapporten  ”Idéprojektet Framtidens IF” presenterar åtgärder och förslag för hur framtidens idrottsföreningar bör förändras för att möta utvecklingen. Rapporten är ett resultat av en motion till Riksidrottsförbundets årsmöte 2011. Motionen bejakades och en projektgrupp sattes samman med personer från Riksidrottsförbundets kansli med stöd av en styrgrupp och en referensgrupp. Det huvudsakliga arbetet bestod av ett omvärldsarbete där fyra samhällstrender sammanfattades och analyserades med stöd i aktuell forskning från den ideella sektorn.

Framtidens idrottsförening

Framtidensförening