Funktionell rörelseanalys

Utbildning i FUNKTIONELL RÖRELSEANALYS
 
Kurs i ”9+ screening batteri”, för dig som är sjukgymnast och jobbar inom Svensk Idrott.
Tisdag och onsdag 18-19/2 , kl. 10.00 – 17.00, samt onsdag 20/8 kl. 10.00 – 17.00. Utbildningen arrangeras på Bosön.
Metoden har använts under många år på Idrottsmedicinska kliniken RF, Bosön för att testa olika landslag samt RIG (riksidrottsgymnasier) och elitklubbar.
Syftet med Bosöns funktionella rörelseanalys är att på ett enkelt sätt ”screena” idrottare för att finna eventuell obalans eller svaga länkar gällande ledrörlighet och muskulär kontroll. Till rörelseanalysen kopplas aktiva rörlighets-, stabilitets- och styrkeövningar som strävar efter att skapa förutsättningar för träning utan skador och optimal prestation.
 
Med vänlig hälsning & GOD JUL / Liselotte Ohlson, RF

liselotte.ohlson@rf.se