GDPR

Från 25 MAY 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet. För att underlätta administrationen av individens rättigheter kommer flera funktioner för detta lanseras inom ”Min sida”.

På ”Min Sida” där du redan nu kan administrera ditt lösenord och dina kontaktuppgifter kommer du från och med den 25 MAY även kunna Exportera dina uppgifter, Begära registerutdrag ur IdrottOnline och Begära radering inom IdrottOnline*

Genom att du loggar in i IdrottOnline och göra detta själv minskar du administrationen för din föreningen.

I samband med införandet av(GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) även tagit fram en uppförandekod för behandling av personuppgifter. Detta för att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och för att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Du som medlem inom idrottsrörelsen har rätt till och behöver känna till vilken typ av uppgifter om dig som generellt behandlas. Idrottsrörelsen uppförandekod för behandlingav uppgifter hittar du på www.rf.se/personuppgifter

* Rätten till radering kan begränsas av andra lagliga hinder, läs mer på www.datainspektionen.se