Handlingar

Nu finns alla handlingar inför årsmöte den 22 mars 2014 som avser verksamhetsåret 2013 att hämta hem

Årsmöteshandlingar

Du/ni hittar bland annat allt från dagordning, propositioner till verksamhetsberättelse och slutrapport ”En Disc För Alla”

discen all