Information Coronaviruset

För kännedom vill RF/SISU informera om de åtgärder som beslutats kopplade till coronaviruset och sjukdomen covid-19 vad gäller RF/SISU riks medarbetare i Idrottens hus i Stockholm, på Bosön, på Riksidrottsmuseet och LOK-stödsgruppen i Västerås. Specialidrottsförbund (SF) uppmanas att själva göra en analys av rådande läge och utifrån det skapa egna handlingsplaner – om det arbetet inte redan inletts.

Som en försiktighetsåtgärd inför RF/SISU hemkarantän för medarbetare som den senaste tiden har vistats i de av Folkhälsomyndigheten utpekade områden där coronaviruset finns. I dagsläget (2 mars 2020) gäller hemkarantän efter vistelse i dessa områden:

  • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår 
  • De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto 
  • Iran
  • Sydkorea 

RF/SISU:s krisgrupp fortsätter bevaka utvecklingen av coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters bedömningar och rekommendationer. Dessutom har insamling av information inletts gällande medarbetares planerade resor och mötesplatser där vi står som arrangörer med många deltagare och även där deltagare är internationella gäster. Vad gäller de internationella mötesplatser där vi själva deltar har vi kontakt med arrangör och följer deras och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och UD:s reseavrådan.

Svenska Frisbeesportförbundet följer utvecklingen och har upprättat kontakt med WFDF och övriga arrangörer av internationella evenmang i först och främst Europa.