Kallelse årsmöte

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2011

Separat inbjudan har gått ut till alla klubbar, utskott, förbundsstyrelse och övriga förtroendevalda. Skulle ni av någon anledning inte fått kallelse var vänliga kontakta förbundskansliet snarast. Då kallelsen enbart skickas ut elektroniskt är det av vikt att e-post adresser alltid uppdateras om så behövs.