Licenshantering

För några veckor sedan gick det ut information via hemsidan och förbundets egen facebooksida för vilka regler som gäller för licenshantering från och med den 1 januari 2015.

Informationen skickades även direkt till alla klubbkontakter, observera att de kontaktpersoner som ni uppgivit är de personer som får all information, och som i sin tur har ett ansvar att sprida vidare till medlemmar i föreningen.

Nu är det så kallat skarpt läge i och med att det från idag finns uppdaterade licenslistor på www.frisbeesport.se där man bland annat kan söka på namn och få fram uppgifter som säger om licens är ok eller inte. Licens är enbart ok då klubben är ansluten till Idrott Online, har ett organisationsnummer och då den enskilde medlemmen är registrerad på Idrott Online.

Om  ni som klubb saknar anslutning till Idrott Online, organisationsnummer och medlemsregistrering så drabbar det den enskilde spelaren i första hand. 

Se hur licenslistan kan se ut om du går in på discgolf, håll musmarkören över den röda ikonen för att se vad som felar