LOK stöd hösten 2014

LOK-stöd kan sökas av alla idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Från den 1 januari 2014 gäller nya LOK-stödsföreskrifter.

LOK-stödet för år 2014:
• Ledarstöd 24 kr
• Extra ledarstöd 6 kr
• Deltagarstöd 8 kr

Det finns pengar att hämta! Exempel är Sigtuna FK som våren 2013 fick 7 200, HärnösandS DGC 7 800 och Raging Seagulls 4 700

Till LOK stödet