RF och BRIS informerar

Riksidrottsförbundet och BRIS initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

  • Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.
  • Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor
  • Alla barn har rätt till stöttande vuxna
  • Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp
  • Inget barn ska bli utsatt för våld
  • Inget barn får bli ytsatt för mobbning eller trakasserier
  • Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

Läs mer på barnensspelregler.se