SFF-50-år ”prova på dagar”

Svenska Frisbeesportförbundet fyller 50!
För att uppmärksamma detta har vi ett par projekt på gång under året!
Nationella Prova-På dagar är en sak vi tagit fram och här önskar vi att så många föreningar som
möjligt kan vara med på.


Datumen vi tänkt genomföra dessa på är 12/5 och 4/8
Vad vill vi att ni som föreningar gör dessa dagar?
Uppmärksamma plastkastandets ädla konst såklart! Vissa upp och inspirera dem som ännu inte hittat
våra fantastiska idrotter!


Ni får här tillgång till allt materiel som ni kan ha användning av dessa tillfällen.
Om ni i er kommun har ett event eller destinationsbolag gärna informera dem om dessa dagar, så
kanske vi kan hamna i deras kanaler och kalendrar också vilket hjälper till att sprida intresse och
engagemang.


På kommande sidor finns lite material som ni med fördel kan skriva ut eller på andra sätt ha nära till
hands under dessa prova på dagar.


Discgolf:
Om ni inte har tillgång till utlånings- eller uthyrningsdiscar, be spelare i föreningen låna ut discar de
inte använder (gärna snälla discar och inte superöverstabila drivers).
Låna ut varsin disc till dem som vill prova-på och visa lite grunder. Backhand, forehand och puttning.
Skicka sedan ut dom på en liten runda. 9 hål räcker gott och om ni har någon lättare sträckning är
den såklart att föredra så vi inte skrämmer bort några.


Allround:
Välj ut en eller ett par grenar och ta fram ett par frisbees för utlåning.
Gå igenom grunderna för de moment ni valt, visa hur man gör och låt dom sedan testa på lite.
Vi tror att grenarna MTA och Precision skulle vara bra får en sån här aktivitet men vi får inte glömma
GÅ trenden, om tid och möjlighet finns skulle det vara kul om ni kunde lägga en discathon slinga och
köra gå-discathon. Alla kan vara med!


Ultimate:
Känn inte lite vilka som kommer. Gå igenom grunderna och sätt igång och kör. Tänk på att även här
kan GÅ trenden vara bra att ha i åtanke och tveka inte att köra lite gå-Ultimate om de som dyker upp
är lite äldre eller av andra anledningar har svår att ta sig fram snabbt.

Har ni funderingar eller behöver hjälp. Kontakta SFF50@frisbeesport.se

Discgolf
Hur går det till?

 1. Discgolf går ut på att med så få kast som möjligt få discen från utkastplatsen (tee) i
  metallkorgen.
 2. Du gör nästa kast från där du landade ditt föregående. Den spelare som ligger längst
  ifrån korgen är den som gör nästa kast.
 3. Hålet är slut när discen ligger i korgen.
 4. Den som har minst antal kast efter alla hål är spelade vinner.

Våga fråga! Är du osäker kring något, fråga andra spelare på banan.

Utrustning
För att spela discgolf behöver du en disc (en tyngre anpassad ”frisbee”). Till och börja med
räcker det med en disc. Mer erfarna spelare har med sig ett 20-tal discar, alla med olika
flygegenskaper.
Hittar man en disc på banan försöker man återlämna den genom att kontakta ägaren
eller lägga discen på anvisad plats för ”upphittade discar”.

Vett & etikett på banan
Discgolf bygger på principen om fair play och respekt för medspelare, banan och
omgivningen.

 1. Skada inte naturen, den är en del av banan.
 2. Ta med skräpet hem.
 3. Kasta inte om du riskerar att träffa någon.
 4. Släpp förbi snabbare spelare/grupper.
 5. Håll en lämplig ljudnivå, även om det går dåligt.
  Tänk på att du är en del av någon annans upplevelse!

Mer information om discgolf hittar du på www.svenskdiscgolf.se
Allround
Vilka grenar ingår?

 Discgolf – spelas på en bana, som består av 9 eller 18 korgar (hål) och dess idé är
att från utkastplatsen på så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen.
 Discathon – En drygt kilometerlång bana i parkmiljö ska löpas på tid, samtidigt
som spelaren växelvis kastar två discar runt portar som markerats med pilar på
vanligtvis trädstammar.
 Double Disc Court (DDC) – Ett parspel som kräver samarbete, taktisk skicklighet
och kast- och fångstsäkerhet. Spelas mellan två par som försvarar en ruta som är
13x13m, markerad med rep.
 Fristil – I denna pargren utför de två tävlande spelarna ett fritt program i fyra
minuter, till egen vald musik. Spelarna sätter samman ett koreograferat program
med olika moment/tricks, där både enskilda och sammarbets kombinationer med
tricks planeras.
 Längd – Längd handlar om att kasta så långt som möjligt. Man mäter det längsta
kastet av kastarens fem försök.
 Precision – I grenen Precision kastar utövaren fyra discar från sju olika kast-
positioner, totalt 28 kast. Målet är att träffa en mål-ställning, som är en 1,5 x 1,5
meter kvadrat, 1 meter över marken.
 Self Caught Flight (SCF) – Går ut på att kasta iväg discen, och sedan fånga sitt
eget kast med en hand. SCF består av två delmoment: MTA (Maximum Time
Aloft) och TRC (Throw Run and Catch). I MTA gäller det att ha så lång tid som
möjligt mellan kast och fångst. I TRC mäter man istället längden mellan kast- och
fångstplats.

Mer information om allround och dess grenar hittar du genom att scanna QR koden.
nedan eller genom att besöka www.sdfa.se