SISU kontakter

Nu kan du hitta din förenings kontatperson för SISU i det distrikt som din förening tillhör.

Alla distrikten är inte helt uppdaterade men fylls på efterhand som uppgifter lämnas in från SISU

Till SISU och kontaktperson