Till Sundsvall 2015

Sundsvall har tackat ja till SM-veckan sommar 2015 
När Gävle inte kunde leva upp de krav som ställdes att för att arrangera SM-veckan sommar 2015, ställdes frågan till Sundsvall om de kunde ställa upp som värdstad. Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har nu sagt ja till att arrangera SM-veckan sommar 2015. Nu återstår det formella avtalsskrivandet med RF innan Sundsvall formellt kan blir värdstad för SM-veckan sommar 2015. Sundsvall blir i så fall unik i SM-veckan-historien som första stad att arrangera både vinter- och sommarvecka.