Valen 2012

Ett av de snabbast genomförda årsmöten i frisbeesportens historia, på knappt två timmar hade ordförande Lars Liljegren och årsmötesdeltagare gått igenom föredragningslistan.

Dan Engström valdes enhälligt att sitta ytterligare ett år. Omval för Martin Carlsson på två år nyval för Martin Rasch, Anders Dahlén och Elliott Bavarian för en tid av två år. Anna Åkesson, Johan Eriksson, Peter Bygde och Conny Thunberg har alla ett år kvar av sin mandattid.

Till valberedning omvaldes Josef Carlsson tillika sammankallande, deesutom nyval för Peter Fredriksson och Pontus Welin